Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Hi Đầu,
Take your Dropbox to the next level
Good things happen when your stuff lives in Dropbox: Your files are always safe, synced, and easy to share. Get the most out of your Dropbox by completing the steps below.
1 of 8 steps complete!
Complete the next step
Sign up for Dropbox
Install Dropbox on your computer
Verify your email
Back up files
Share a link
Share a folder
Invite friends to join Dropbox
Download the Dropbox mobile app
For the best experience, open this email on your computer.
If you prefer not to receive these tips from Dropbox, please go here.
Dropbox, Inc., PO Box 77767, San Francisco, CA 94107
© 2016 Dropbox

Leave a Comment