Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Chào mn ...........
Mih là tàu ... Sn 94
Đẹp trai . Dễ thuơng men....có tap gim....
Hàg to dài 18cm.do dk việc làm chưa ổn địh.... Và Dang gạp khó khăn . Mong mn giup đõ tài . Tài chua thử lần nào . Mong mn chỉ ...
Mìh là trai thẳng nên không tiÉp eỏ lả...mong ai như za thì thôj .... Sdt 01626189sáu tám bốn.... Tàianh.viemlahp.@gmail.com

Leave a Comment