Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

 
Trung Tô would like to stay in touch on LinkedIn.
Trung Tô
Trung Tô
Medical Engineer at viet nam
Vietnam
Hi ,
I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.
- Trung
Confirm that you know Trung
You received an invitation to connect. LinkedIn will use your email address to make suggestions to our members in features like People You May Know. Unsubscribe
This email was sent to message@daugau.net.
If you need assistance or have questions, please contact LinkedIn Customer Service.
© 2015 LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View CA 94043. LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.

Leave a Comment