Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

em ten Quân que o Tỉnh Lai Châu 
25tuoi cao 1m83 74kg men top hang 19cm, sinh lý rat manh.em
hiện đang làm nhân viên văn phòng Bệnh viện
Quân y o Thủ đô Hà Nội.em phải trực Tết theo
sự phân công của đơn vị .vi  gia đình đang
gặp khó khăn nen em đăng tin mong các anh chị giúp
đỡ ,em làm thêm phuc vu AC ngoài giờ hành chính 
vào dịp tết nay.0913586134

Leave a Comment