Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

KIEN 28T C 1,7 N 62KG . TELL : 0902353712
Ngoai hinh de nhin manly lich su sach se an toan .
KIEN CUC DAM CAC TO LAM TINH KINH NGHIEN CUC DA , BU LIEM CHUYEN NGHIEP CUC PHE , CHO CHOI NHIEU KIEU MANH ME CUC SUONG , KIEN LA BOT HAY TOP DIEU OK . PHUC VU CHU DAO TAN TINH TU A & Z . MONG DUOC PHUC VU CAC ANH EM CO NHU CAU SEX DAM . CAC ANH EM HAY CUNG KIEN TRAI NGHIEM CAM GIAC THANG HOA CUA NGHE THUAT LAM TINH CUC DINH CUNG MANLY DAM CAC TO , BAO DAM MOI NGUOI XUNG SUONG NHAT KHI GAP KIEN . .

Leave a Comment