Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Mjh la cuong 19t dang can tien ai co nhu cau lh qua so 01643800649. Thanks
  1. Vuong Thien says:

    minh ten vuong.minh la sv nam 2 cua 1 truong dai hoc o can tho.minh dang can tien.anh chi nao can giup do em thi lien he em qua sdt em 01214 764 123 thanks

    March 8, 2014 at 3:27 AM

  2. Vuong Thien says:

    minh ten vuong minh la sv nam 2 cua 1 truong dai hoc o can tho.minh cao 1m73 nang 60kg minh dang can tien anh chi nao can thi lien he em nhe 01214 764 123 thanks

    March 8, 2014 at 3:30 AM

Leave a Comment