Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

boy 24t. cao 1m75, nang 65kg, mat ua nhin, o TPHCM. hien dang la sinh vien nam cuoi, co nhu cau tuyen may bay, a chi e nao co nhu cau thj lien he minh hoac gioi thieu cho mjnh. co the pm hoac lien he voi mjnh qua sdt 01286641492. thank.
Hien tai minh dang thieu khoang 3trieu de ve que, mong cac chi e hay cac ban nao co nhu cau thi co the lien he minh, dam bao an toan sach se kin dao,k rang buoc sdt 01286641492

Leave a Comment