Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Mjh cao 1m70 23t ngoaj hjh rat tot rat dep traj.dam bao k dep traj nhu
nhug gj dang tjn thj hoan toan k lay tjen.hang rat tot to va daj.matxa
thaj rat tot.1h 200k.neu co nhu cau khac thj gja khac.vj dag la sjnh
vjen nen can cac chj em phu nu gjup do cho em nhe(ko tjep gay) neu
chon 1 dem thj neu khach moj wen thj 500k.vay chj e phu nu nao co nhu
cau.lh.0946966766

Leave a Comment