Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Mjh ten hùng 23t mjh cao 1m70 nang 58kg ngoaj hjh rat dep traj.guog
mat cug rat dep traj luon nhjn thay la ưng y ngay.gjog djen vjen djen
anh.cu rat to va daj.bu ljem rat gjoj dam bao haj log cac quy ba va
chj e phu nu.gja ca phaj chang.mjh la sjnh vjen nam 2 nen can tjen dog
hox phj hjen mjh dang thuc tap taj ca mau.vay chj e phu nu nao co nhu
cau hay pm cho mjh nha.0946966766.neu o tphcm thj xuog ca mau mjh se
gjam gja thoa dang.dam bao k phe k lay tjen.(aj la gay xjn dug lam
phjen)

Leave a Comment