Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Mjh ten hung 23t cao 1m70 nang 58kg guog mat rat dep traj.mjh hjen
dang la sv nen rat can tjen.mjh o ca mau va tphcm.vay cac chj em phu
nu nao co nhu cau hay goj cho mjh nhe.mjh se phuc vu tu a den z
message tan tjnh.hang to va daj dam bao haj log voj quy phu nu.dam bao
cac chj e phu nu nao gap qua se k cuog laj voj guog mat rat đjên
traj.tung dc cty moj ve lam djen vjen nhug mjh k thjx nge
do.0946966766.han hanh dc don tjep quy phu nu

Leave a Comment