Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Tên Nam, ở SG, mới tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng hệ cao đẳng, vẫn chưa có việc làm. Đang cần một việc làm ổn định nên trả tình lấy việc làm hoặc tiền tình. Tiếp máy bay, miễn gay, nếu gay thì kin và lớn tuổi tý, tầm 40 nhưng phải lịch sự. Tiếp người lịch sự, đàn hoàn vì tôi cũng là người lich sự nghiêm túc. Liên lạc qua 0972710673, chỉ nhắn tin thôi.
Thank

Leave a Comment