Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

CHÚ Ý.. CÁC BẠN CHÚ Ý... ĐỪNG AI NHẮN TIN HAY GỌI ĐIỆN TỚI SỐ 01234562566 NHÉ. EM BỊ MỘT NGƯỜI CHƠI ĐỂU ĐĂNG SỐ ĐT CỦA EM LÊN NHẰM MỤC ĐÍCH BÔI NHỌ DANH DỰ CỦA EM. NÊN MONG CÁC ANH, CHỊ THÔNG CẢM. EM KHÔNG CÓ ĐI TIẾP KHÁCH NÊN CÁC ANH CÁC CHỊ ĐỪNG NHẮN TIN HAY GỌI ĐIỆN MẤT CÔNG. EM CẦU MONG BAN QUẢN TRỊ TRANG WEB GỠ GIÚP MÌNH TIN NHẮN ĐÓ, MÌNH XIN CÁM ƠN NHIỀU. ĐỪNG AI GỌI HAY NHẮN TIN NHÉ..... CÁM ƠN NHIỀU...

Leave a Comment