Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.

Co don...cam gjac ma co le o gjoj tjnh nao,lua tuoj nao va bat cu ai
cung da tung trai quoa.nhung voj ta sao su co don lai dai lau va da
diet den the nay.cung phai thoi,26 tuoi cua mot thang con trai ngeo
kiet xac phai xa que vi cuoc song.song khat khe,hoc de lam gj khj ta
van kho the het co don.ngoaj kia la nhung hat mua nhu tat vao mat ke
co don,ta lanh leo,can mot bo vaj,ta can duoc nga vao long mot nguoi
phu nu.ta se bo het vi se chang la gj nua..Da met moi roi gio day ta
co the nga vao vong tay,nem hoj am tu bat cu nguoi dan ba nao,de xua
dj su co don va tat nhjen ko phai lu con gaj ranh con chj doj su chjeu
chuong...boj vi ta ngeo lam...01652653059

Leave a Comment