Hướng dẫn

1. Chú ý: những email đăng đi đăng lại nhiều lần cùng một nội dung sẽ bị đánh dấu spam và xóa toàn bộ khỏi dữ liệu mà không cần thông báo trước.

2. Để đăng tin nhắn, bạn chỉ cần soạn email với nội dung thông tin muốn đăng rồi gửi đến địa chỉ message@daugau.net là bài viết của bạn sẽ được hiển thị ngay trên website.

3. Chú ý là toàn bộ nội dung email bạn gửi sẽ được hiển thị ngay trên website, những nội dung trùng lặp sẽ bị xoá bỏ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

4. Bạn không được phép đăng các thông tin cá nhân cũng như số điện thoại của người khác mà không được sự đồng ý của người đó.

5. Bạn không được phép đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin bạn đăng tải.


chao chi em anh... em hieu 23t ,em la sv o thu duc,tphcm hien taj va qua khu kinh te em rat kho khan ,em mun dj lam nhug ko co thoj gian ranh , va em quyet dinh lam call boy de co tien an hoc va phu giup gia dinh  em 1m70 58k ngoai hinh ua nhjn, lich su,dang hoang . anh chj em nao thjx xin pm hieu nha \01698187566\ gia ca thoa thuan mien 2 ben vui ve thoai maj la ok..dac biet em con biet massage body thu gian thoai maj...va em lam an dang hoang xin dung  dua gion nha. cham het


Leave a Comment